Om Mojave

Om oss

Mojave Grönt tillverkar hållbara och högkvalitativa handverktyg för professionell småskalig odling, stadsodling och hemträdgårdar.

Hori Hori är ett traditionellt verktyg som länge använts i Japan för att bland annat skörda vilda växter i berg och skog. Namnet Hori Hori är japanska och betyder “att gräva”. Hori Hori står även för ljudet som uppstår när man gräver i jord. Vi har tillverkat en svensk variant och kombinerat kvalitet med design och ergonomi för användning i odling, trädgård och på skogsturen. Ett kraftfullt verktyg som gör arbetet i odling och trädgård lättare och roligare!

Vi brinner för hantverket, vetenskapen och interaktionen mellan människa och natur. Vårt mål är att odla mat med smak, historia och hög kvalitet. Vi utvecklar metoder och redskap som gör arbetet med naturlig odling roligare, enklare och effektivare, för en grönare värld och friskare människor!

Mojave Grönt grundades av trädgårdsingenjör (SLU), trädgårdsskribent och äventyrerska Anja Hellström och hantverkare, odlare & dansare Anton Schneider. Vi startade vår verksamhet under 2016 efter odlingsäventyr i Mojaveöknen. Namnet kommer från den gröna skallerormen Mojave Green som trivs i trädgårdsland i öknen. Namnet symboliserar också den levande öknen, den blommande öknen. Vi vill få öknar att blomma och till synes omöjliga odlingsprojekt och drömmar att spira.

English
For us, the interaction between human and nature is important. Our goal is to grow tasty food and develop methods and tools that make working with natural farming more fun, easier and more efficient, for a greener world and happier people!

Mojave Grönt consists of horticultural manager and adventuress Anja Hellström and gardener, artisan & dancer Anton Schneider. We started our business in 2016 after farming adventures in the Mojave Desert. The name comes from the green rattlesnake Mojave Green who thrives in desert gardens. The name also stands for the Living desert, the Blooming desert. We want to make deserts bloom and seemingly impossible farming projects and dreams to sprout.

Under år 2018 kom vi med på Tidningen Företagarnas succélista över årets 103 mest spännande företagsidéer från unga entreprenörer.
https://www.foretagarna.se/foretagaren/2018/maj/103-unga-ideer/

2018 blev vi Årets Unga Innovatör i Sörmland, utnämnda av SKAPA-stiftelsen.

Urval av Mojave Grönt i pressen:
www.dn.se/familj/dn-gratulerar-gron-magi-i-sormlandsk-mylla/

www.ekuriren.se/flen/bondens-egen-marknad-intar-malmkoping/

www.ekuriren.se/flen/sa-upp-sig-och-startade-odling-i-malmkoping-efter-usa-resa/

www.ekuriren.se/flen/odlar-gronsaker-i-mellosaverken

https://sverigesradio.se/andelsjordbruk

https://www.kkuriren.se/de-forbereder-for-en-ny-gron-sasong

https://www.ekuriren.se/saknade-tradgardsverktyg-uppfann-ett-eget

https://ihubssweden.se/article/lyft-for-tradgard-nar-svenskt-stal-moter-japansk-inspiration/

Tidningen Möt Sandvik, sida 8

Jernkontoret  – Svenskt stål och japansk tradition i kraftfull kombination