Om Mojave

Om oss

Vi brinner för hantverket, vetenskapen och interaktionen mellan människa och natur. Vårt mål är att odla mat med smak, historia och hög kvalitet. Vi utvecklar metoder och redskap som gör arbetet med naturlig odling roligare, enklare och effektivare, för en grönare värld och friskare människor!

Mojave Grönt består av trädgårdsingenjör (SLU), trädgårdsskribent och äventyrerska Anja Hellström och hantverkare, odlare & dansare Anton Schneider. Vi startade vår verksamhet under 2016 efter odlingsäventyr i Mojaveöknen. Namnet kommer från den gröna skallerormen Mojave Green som trivs i trädgårdsland i öknen. Namnet symboliserar också den levande öknen, den blommande öknen. Vi vill få öknar att blomma och till synes omöjliga odlingsprojekt och drömmar att spira.

English
For us, the interaction between human and nature is important. Our goal is to grow tasty food and develop methods and tools that make working with natural farming more fun, easier and more efficient, for a greener world and happier people!

Mojave Grönt consists of horticultural manager and adventuress Anja Hellström and gardener, artisan & dancer Anton Schneider. We started our business in 2016 after farming adventures in the Mojave Desert. The name comes from the green rattlesnake Mojave Green who thrives in desert gardens. The name also stands for the Living desert, the Blooming desert. We want to make deserts bloom and seemingly impossible farming projects and dreams to sprout.

Antons hemsida www.antonschneider.se
Anjas blogg  www.travelingreen.se

Under år 2018 kom vi med på Tidningen Företagarnas succélista över årets 103 mest spännande företagsidéer från unga entreprenörer.
https://www.foretagarna.se/foretagaren/2018/maj/103-unga-ideer/

2018 blev vi Årets Unga Innovatör i Sörmland, utnämnda av SKAPA-stiftelsen.

Urval av Mojave Grönt i pressen:
www.dn.se/familj/dn-gratulerar-gron-magi-i-sormlandsk-mylla/
www.ekuriren.se/flen/bondens-egen-marknad-intar-malmkoping/
www.ekuriren.se/flen/sa-upp-sig-och-startade-odling-i-malmkoping-efter-usa-resa/
www.ekuriren.se/flen/odlar-gronsaker-i-mellosaverken
https://sverigesradio.se/andelsjordbruk
https://www.kkuriren.se/de-forbereder-for-en-ny-gron-sasong
https://www.ekuriren.se/saknade-tradgardsverktyg-uppfann-ett-eget