Kontakt

Har du frågor eller vill du samarbeta?
Hör gärna av dig!

Do you have questions or want to collaborate?
We like to hear from you!

Följ oss på Instagram och Facebook
Follow us on Instagram and Facebook

contact@mojavegront.se

tel: +46 (0)764027757 och +46 (0)739988748

Vi finns på:

Gourmetgrönt Malmköping
Grinda Säteri
642 96 Malmköping
(under sommarhalvåret)

och

Mojave grönt AB
Mellösaverken
640 31 Mellösa
(under vinterhalvåret) (Postadress)