Verktyg

Vi tillverkar hållbara och högkvalitativa handverktyg för professionell småskalig odling, stadsodling och hemträdgårdar. Vår första produkt beräknas komma ut på marknaden våren 2019.

English
We manufacture sustainable and high quality hand tools for small-scale farming, urban farms and gardens. Our first product is expected to hit the market in spring 2019.

Intresserad? Skicka ett mail till contact@mojavegront.se

Utvecklingen av vår verktygsproduktion stöttas med medel från LEADER Södermanland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.